wtorek, 1 listopada 2011

Candy Results // Wyniki Candy!!

Z pewnym opóźnieniem jednak wyniki będą... i to zaraz :)
Niestety pierwsza z wylosowanych osób nie wypełniła wszystkich Candy-obowiązków :)

Nagrodę główną otrzymuje...


z kolei niespodziewanka trafi do... 

Renaty K. - poluj na PW na FB
Laureatki proszę o kontak na:
chelil@wp.pl

****************

A litlle bit late but the results will come at the moment :)


The main prize is for...

and suprise will get ...

Renata K. 
Please winners - contact me:
chelil@wp.pl